تجهیزات ضد سرقت فروشگاهی .

گیت فروشگاهی RF گیت فروشگاهی AM گیت فروشگاهی EM لوازم جانبی گیت فروشگاهی

گیت فروشگاهی AM

گیت فروشگاهی AM

گیت فروشکاهی AM

گیت فروشگاهی AM همان سیستم دزدگیر فروشگاهی (AM (Acousto Magnetic می باشد. فناوری گیت های فروشگاهی بر اساس نظارت الکترونیکی پایه ریزی شده است.
نمایش همه
گیت فروشگاهی RF مدل HP-105

گیت فروشگاهی RF

گیت فروشکاهی RF

گیت فروشگاهی RF همان سیستم دزدگیر فروشگاهی (RF (Radio Frequency می باشد. فناوری گیت های فروشگاهی بر اساس نظارت الکترونیکی پایه ریزی شده است.
نمایش همه
گیت فروشگاهی EM

گیت فروشگاهی EM

گیت فروشکاهی EM

گیت فروشگاهی EM همان سیستم دزدگیر فروشگاهی بوده و فناوری آن بر اساس نظارت الکترونیکی پایه ریزی شده است و بر مبنای فرکانس رادیویی کار می کنند.
نمایش همه

طراحی و اجرای حرفه ای

اجرا در سراسر کشور

کیفیت عالی و طول عمر بالا

قیمت مناسب

مقاوم در برابر تداخل فرکانسی

مقالات
سیستم های ضد سرقت فروشگاهی

مقالات سیستم های ضد سرقت فروشگاهی

نمونه پروژه های اجرا شده
سیستم های ضد سرقت فروشگاهی

پروژه های اجرا شده سیستم های ضد سرقت فروشگاهی

نمونه پروژه های اجرا شده
سیستم های ضد سرقت فروشگاهی

پروژه های اجرا شده سیستم های ضد سرقت فروشگاهی