فاصله نصب گیت های فروشگاهی ضد سرقت چقدر باشد؟

فاصله نصب گیت فروشگاهی rf

امروزه در ورودی بیشتر مغازه ها، فروشگاه ها و مال ها گیت فروشگاهی وجود دارد. چرا که با مشاهده مزایای این دسته از سیستم های ضدسرقت مدیران و مغازه داران نسیت به نصب آن ها اقدام نموده اند. در کنار مزایای این سیستم ها، چنانچه فاصله نصب  بین آن ها دقیق و کارشناسی شده نباشد، […]

نصب گیت فروشگاهی شامل چه اصولی می باشد؟

نصب گیت فروشگاهی

نصب گیت فروشگاهی از هر برند و نوعی، مانند گیت فروشگاهی RF ، گیت فروشگاهی AM و گیت فروشگاهی EM نیازمند آموزش تخصصی و ویژه برای هر دستگاه و حتی برای هر مدل از آن ها می باشد. در هر حال در صورت استفاده از هر نوع گیت و با در نظر گرفتن نحوه نصب […]