لیبل دزدگیر فروشگاهی و موارد استفاده از آن

لیبل دزدگیر فروشگاهی RF

برچسب های امنیتی که بر روی کالای فروشگاه ها و مغازه ها برای حفاظت از آنها نصب می شود را برچسب دزدگیر فروشگاهی یا لیبل دزدگیر فروشگاهی گویند. لیبل فروشگاهی بر روی اجناس چسبانده می شود تا در هنگام خروج بدون مجوز، توسط گیت فروشگاهی شناسایی شده و شروع به زدن آلارم و آگاه نمودن […]