فاصله نصب گیت های فروشگاهی ضد سرقت چقدر باشد؟

فاصله نصب گیت فروشگاهی rf

امروزه در ورودی بیشتر مغازه ها، فروشگاه ها و مال ها گیت فروشگاهی وجود دارد. چرا که با مشاهده مزایای این دسته از سیستم های ضدسرقت مدیران و مغازه داران نسیت به نصب آن ها اقدام نموده اند. در کنار مزایای این سیستم ها، چنانچه فاصله نصب  بین آن ها دقیق و کارشناسی شده نباشد، […]