چرا باید از تگ جوهری استفاده کنیم؟

تگ جوهری

هنگامی که بحث محافظت از کالاهای فروشگاهی در برابر سرقت به میان می آید، استفاده از گیت های دزدگیر فروشگاهی (EAS) یکی از موثرترین راهکارهای جلوگیری از ضرر می باشد. اما حتی گاهی اوقات در شرایط و موقعیت های خاص ممکن است این روش پیشگیری از سرقت نیز کمتر به کار آید و این جایی […]