گیت فروشگاهی RF مدل HP-105

گیت فروشگاهی RF مدل HP-105

  برد گیت DSP مخصوص فروشگاهای پوشاک، کیف و کفش و کتاب فروشی ها رنگ آنتن شیشه ای جنس آنتن پلگسی گلاس سایز آنتن  ۱۲ * ۲۴ * ۱۶۰ سانتیمتر محدوده فرکانسی ۸.۲ – ۴.۷۵ مگاهرتز جهت عدم تداخل در مرکز خرید این محصول در کلیه مکان ها با جواب دهی عالی قابل استفاده می […]

گیت فروشگاهی RF مدل HP-104

گیت فروشگاهی RF مدل HP-104

  برد گیت DSP مخصوص فروشگاهای زنجیره ای، پوشاک، کیف و کفش و کتاب فروشی ها رنگ آنتن شیشه ای جنس آنتن پلگسی گلاس سایز آنتن  ۱۲ * ۳۶ * ۱۶۰ سانتیمتر محدوده فرکانسی ۸.۲ – ۴.۷۵ – ۳.۲۵ – ۱.۹ مگاهرتز جهت عدم تداخل در مرکز خرید این محصول در کلیه مکان ها با […]

گیت فروشگاهی RF مدل HP-103

گیت فروشگاهی RF مدل HP-103

  برد گیت DSP مخصوص فروشگاهای پوشاک، کیف و کفش، کتاب فروشی ها و فروشگاه های زنجیره ای رنگ آنتن مشکی جنس آنتن پروفیل آلومینیوم سایز آنتن  ۵ * ۳۶ * ۱۶۰ سانتیمتر محدوده فرکانسی ۸.۲ – ۴.۷۵ – ۳.۲۵ – ۱.۹ مگاهرتز جهت عدم تداخل در مرکز خرید   این محصول در کلیه مکان […]

گیت فروشگاهی RF مدل HP-102

گیت فروشگاهی RF مدل HP-102

  برد گیت DSP مخصوص فروشگاهای پوشاک، کیف و کفش، کتاب فروشی ها و فروشگاههای زنجیره ای رنگ آنتن سفید جنس آنتن پروفیل آلومینیوم سایز آنتن  ۵ * ۳۶ * ۱۶۰ سانتیمتر محدوده فرکانسی ۸.۲ – ۴.۷۵ – ۳.۲۵ – ۱.۹ مگاهرتز جهت عدم تداخل در مرکز خرید این محصول در کلیه مکان ها با […]

گیت فروشگاهی RF مدل HP-101

گیت فروشگاهی RF مدل HP-101

  برد گیت DSP مخصوص فروشگاهای پوشاک، کیف و کفش و کتاب فروشی ها رنگ آنتن مشکی جنس آنتن پروفیل آلومینیوم سایز آنتن  ۵ * ۲۴ * ۱۶۰ سانتیمتر محدوده فرکانسی ۸.۲ – ۴.۷۵ مگاهرتز جهت عدم تداخل در مرکز خرید   این محصول در کلیه مکان ها با جواب دهی عالی قابل استفاده می […]

گیت فروشگاهی RF مدل HP-100

گیت فروشگاهی RF مدل HP-100

  برد گیت DSP مخصوص فروشگاهای پوشاک، کیف و کفش و کتاب فروشی ها رنگ آنتن سفید جنس آنتن پروفیل آلومینیوم سایز آنتن  ۵ * ۲۴ * ۱۶۰ سانتیمتر محدوده فرکانسی ۸.۲ – ۴.۷۵ مگاهرتز جهت عدم تداخل در مرکز خرید   این محصول در کلیه مکان ها با جواب دهی عالی قابل استفاده می […]